MATEŘSKÁ ŠKOLA HULICE, OKRES BENEŠOV

Hulice 102

257 63 Trhový Štěpánov

e-mail: mshulice@centrum.cz

tel.: 727 872 375

 

přijme

 

učitelku předškolního vzdělávání

 - úvazek 1

-  nástup září 2019

-  odměňování dle tabulek a praxe

- nutná kvalifikace pedagogických pracovníků

   dle Školského zákona

 - hra na hudební nástroj výhodou

 

Své životopisy zasílejte na výše uvedený e-mail

do 25.5.2019

 

V Hulicích, dne 6.5.2019

 

                                                       Jaroslava Fajtová, v.r.

                                                       

 

Milí rodiče,

protože je na webové stránce málo místa a chceme zachovat fotky s dětmi do konce školního roku,můžete se také podívat na fotky dětí na rajče.net,kde jsou i fotky,které nejsou na webových stránkách
 

https://irenamshulice.rajce.idnes.cz/ 

 

uživatel: irenamshulice

 

 

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola v Hulicích byla otevřena a uvedena do provozu v roce 1976 jako jednotřídní MŠ. Dne 1.1.2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity a dle zákona č. 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství - funguje nyní jako příspěvková organizace. Mateřskou školu navštěvují děti z obce Hulice a ze širokého okolí. Kapacita je 24 dětí. Provoz MŠ je od 6.30h do 15.30h. Stravování dětí i dospělých zajišťuje vývařovna VEGA, která sídlí v téže budově jako mateřská škola.

 

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v průběhu celého dne. Vždy je brán zřetel na věk, potřeby a zájmy dětí. Učitelky se dětem snaží poskytnout a zprostředkovat dostatečné množství podnětů a prožitků. Pro děti je vytvářeno příjemné a láskyplné prostředí tak, aby se cítily šťastně a spokojeně a pobyt v mateřské škole byl pro ně zábavou i poučením.

 

Základním dokumentem pro výchovně vzdělávací práci je Rámcový vzdělávací program, ve kterém jsou zpracovány veškeré informace a údaje o mateřské škole, vize, cíle a kompetence. Součástí Rámcového programu je Školní vzdělávací program, který obsahuje hlavní myšlenky, konkrétní cíle,úkoly a kompetence pro výchovu a vzdělávání dětí. Program je průběžně doplňován a aktualizován dle současných potřeb školy a dětí. Obec Hulice leží v krásném přírodním prostředí, čehož učitelky využívají a s dětmi tráví v případě příznivého počasí hodně času venku na procházkách. V obci je k dispozici "Včelí svět" (muzeum), nové dětské hřiště, kam si s dětmi chodíme s oblibou hrát.

 

Naše mateřská škola aktivně spolupracuje s rodiči, obecním úřadem, okolními MŠ, se ZŠ v Trhovém Štěpánově, s logopedy, psychology.