Denní režim v mateřské škole Hulice 

 

6.30- 8.00   

 

 

Příchod do MŠ – spontánní činnosti, námětové hry, individuální či skupinové hry

 

 

8.00- 8.30  

  

 

 

 

Řízené tělovýchovné aktivity, rozcvička, komunitní kruh, pohybové hry

 

 

8.30 – 9.00   

 Hygiena, svačina

 

9.00 – 9.30

 

 

 

  Řízené činnosti – tvořivé, výtvarné, hudební, konstruktivní, dramatické, didaktické, plnění individuálních plánů s předškoláky

 

 

9.30 – 9.45

 

 

  Hygiena, příprava na pobyt venku

9.45 – 11.45

 

 Pobyt venku

 

 

11.45 – 12.15

 

  Hygiena, oběd

 

 

12.15 – 12.30

 

  Příprava na odpočinek ( odchod dětí domů)

 

 

12.30 – 14.00

 

14.00 – 14.30

 

14.30 – 15.30

 

 

  Odpočinek dle individuální potřeby dětí, klidové aktivity

 

 

  Hygiena, odpolední svačina

 

 

  Spontánní a skupinové hry, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, pobyt na školní zahradě, odchod domů

 

 

V denním řádu se pedagogové nemusejí striktně držet časového harmonogramu.

 Mají tak možnost reagovat na individuální, akutní či aktuálně změněné potřeby dětí.